Kullanım Koşulları

Buradasınız:

Profesyonel İnsan Kaynakları Hizmeti Uygulaması (Pikhu) internet sitesi, sosyal platformlar, ilgili mobil veya benzeri uygulamaları için hep birlikte “PİKHU” ismi ile anılacaktır. Pikhu kullanıcı sözleşmesi ; Site ile ilgili genel kuralları, kullanım koşullarını ve yasal sorumlulukları içermekte olup Gizlilik Politikası ve Satış Sözleşmesi başlıklı metinler ile bir bütün teşkil eder. İşbu “PİKHU” Profesyonel İnsan Kaynakları Hizmeti Uygulaması LTD ŞTİ’ye ait olup (Bundan böyle kısaca " PİKHU" olarak anılacaktır. Site üzerinde her tür organizasyon, kullanım ve tasarruf yetkisi pikhu’ya aittir.

Kullanıcı, PİKHU’yu kullanmadan önce işbu Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası ve Satış Sözleşmesini dikkatlice okumalıdır. Belirtilen şartların herhangi biri size / kurumunuza uygun değilse PİKHU’yu kullanmamanızı tavsiye ederiz. Kullandığınız takdirde bu şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir

Bireysel veya kurumsal üye, üyelik formunu doldurarak, Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası ve Satış Sözleşmesinin şartlarının işleyişini kabul etmiş olur. Pikhu tek taraflı olarak, işbu Kullanım Koşullarında sayılan koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği üyelik bilgilerini yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını haizdir.

Pikhu işbu sözleşmede belirtilen koşulları, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme, durdurma, içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcı işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Pikhu, yenilenmiş güncel Kullanım Koşullarını sitede yayınlayacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirecektir. Yenilenmiş güncel Kullanım Koşulları, sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve sitenin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş Kullanım Koşullarına bağlı olacaktır.

Bireysel Üyeler için verilen hizmetler, ilgili bölümde aksi belirtilmediği sürece, ücretsizdir.

Aşağıdaki durumlarda ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla üyenin işbu Kullanım Koşulları ile Gizlilik Politikası ve Satış Sözleşmesinde belirtilen yükümlülüklere aykırı hareket etmesi, yükümlülükleri hiç veya gereği gibi yerine getirmemesi, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen kurallara aykırı davranması ve sair hallerde PİKHU Üye'nin veya Kullanıcı’nın Site’yi kullanımını engelleyebilir, üyeliğini iptal edebilir, üye bilgilerini yayınlamayabilir, üye bilgilerini yayından kaldırabilir, üyeyi yetkili makamlara bildirebilir, gerekli gördüğü diğer tedbirleri alabilir. Bu durumda PİKHU tüm dava ve talep haklarını saklı tutmak kaydıyla, uğramış olduğu her türlü zararın tazminini üyeden talep etme ve yükümlülüklere aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üyeye aynen rücu hakkını haizdir.

Pikhu, kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

 • Yanlış, eksik, yanıltıcı, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri ve uygun olmayan fotoğrafları içeren özgeçmişlerin siteye kaydedilmesi
 • Başka özgeçmiş bilgilerine ulaşma ve kullanma çabaları ile sitenin genel güvenliğini tehdit edici, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek girişimlerde bulunulması
 • Özgeçmiş dışı bilgilerin; özel veya genel duyuruların, reklam ve pazarlama amaçlı bilgilerin kaydedilmesi
 • Üçüncü kişiler tarafından ilan edilen bilgilerin silinmesi veya değiştirilmesi
 • Kurumlar tarafından ilan yayınlama ve özgeçmiş arama fonksiyonlarının sitenin amacı dışında kullanılması
 • Kurum ve bireysel üye arasında oluşan iş ilişkisinin bir sonraki iş talebinde site hizmeti dışarda bırakılarak ifa edilmesi
 • Sitede yer alan bilgilerin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması
 • Kullanıcı adı ve şifre gibi bilgilerin sitenin amacı dışında kullanımı veya üçüncü kişi / ve kuruluşlarla paylaşılması
 • Site’yi veya Site’nin altyapısını işbu Kullanım Koşullarında belirtilen şartlara ve yasalara aykırı kullanılması
 • İşbu Kullanım Koşullarının maddelerinden birinin ya da bir kaçının ihlal edilmesi, bu ihlal nedeniyle olayın hukuk alanına intikal etmesi
 • Site’nin veya Site’de sunulan hizmetin suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasaların ve uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumlara teşvik eden, yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, kişilik haklarına zarar verici, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının gizlilik hakkına, fikri ve telif haklarına, ticari marka hakları veya başka mülkiyet haklarına tecavüz edecek şekilde kullanılması
 • Site’de uygunsuz ve/veya Türkçe'nin kullanım kurallarına aykırı içerik yayınlanması
 • Site’nin sadece ve doğrudan ticari tanıtım alanı olarak kullanılması, Site aracılığıyla ürün/hizmet tanıtımı/satışı yapma veya satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunulması
 • Site’nin yasadışı bir hak tecavüzünün veya hak ihlâlinin bir aracı olarak kullandığı konusunda ilgili telif hakkı sahibinin veya onun temsilcisinin Pikhu’ya bildirimde bulunulması ya da bunun bir mahkeme kararıyla veya ilgili üyenin ikrarıyla sabit olması halinde
 • Site’nin çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanılması
 • Site’ye yetkisiz olarak bağlanılması ve işlem yapılması, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşılması veya bunların kullanılması uygun değildir.

Üye, üye hesabının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifresinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiğinde bu durumu hemen Pikhu’ya bildirmeyi, Pikhu’nun Üye’nin şifresinin, üyelik hesabının, kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye kendisi tarafından belirlenmiş kullanıcı adı ve şifrelerini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Aksi halde Pikhu’nun söz konusu kullanımdan doğan tazmin hakkı saklıdır. Üye’nin Site üyeliğiyle sahip olduğu kullanım hakkı sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez.

Site’de üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için üyelerden temin edilen kişisel bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi, vatandaşlık numarası vs. ) servisin hizmet amacına yönelik olup, üyeler bizzat aksini talep etmediği sürece PİKHU Site dışında üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşmaz. Gizlilik prensiplerimiz ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Şu kadar ki, Pikhu, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde üyelerin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşacaktır.

Pikhu, Site’ye üyelik ve kişileştirme hizmetleri verebilmek için Kullanıcı veya üyeden temin edilen kişisel bilgiler ( e-mail adresi, doğum tarihi, cep telefonu vs. ) aracılığıyla yayın göndermek, bülten göndermek, bildirimlerde bulunmak, ürünler hakkında bilgi vermek ve benzeri hizmetlerde bulunabilir. Üye tarafından paylaşılan kişisel bilgiler hiçbir durumda burada öngörülen amaçlar ve hizmetler dışında kullanılmayacaktır. Pikhu tarafından iletilen işbu ticari elektronik iletileri üye almak istemiyor ve almayı onaylamıyor ise http://www.pikhu.com/üyelik linkini tıklaması gerekmektedir. Pikhu işbu link aracılığıyla gönderim listesinden çıkışını sağlayacaktır. Pikhu iş bildirimlerini de bu yöntemle yaptığı için üyelik haklarından feragat etmediği sürece bu bildirimlerin gönderimi devam edecek olup, bu linkten ayrı olarak işbu ticari elektronik iletilerin herhangi bir zamanda da alımına son vermek istenmesi halinde Üye aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla Pikhu ile irtibata geçerek isteklerini iletebilir.

Profesyonel İnsan Kaynakları Hizmeti Uygulaması LTD. ŞTİ.
Bağlarbaşı Mah. Atatürk Cad. Sakarya Sok. Malte Plaza No:35 Maltepe – İstanbul
Telefon: +90 850 303 9745
E-posta: destek@pikhu.com

Uluslar arası telif hakları ve ticari marka kanunları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Site’nin içeriği ve yazılımı, her türlü fikri ve mali hakkı Pikhu’ya aittir. Kullanıcı veya üyeler arayüz, içerik veri tabanı, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kod ve yazılımlar da dahil olmak üzere, Site’nin sayfasını veya içindekileri izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Pikhu’nun açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacaklarını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceklerini kabul ederler.

Aynı şekilde Site’nin isim hakkı ve logosu münhasıran Pikhu’ya ait olup hiçbir surette Pikhu’nun yazılı muvafakati olmaksızın kullanılamaz, 3. kişi ve kuruluşların kullanımına sunulamaz.

Site münhasıran Pikhu’nun kullanımında olup Site’de yer alan herhangi bir unsur diğer bir mecrada veya Internet sitesinde yayınlanamaz veya Pikhu’nun izni olmadan başka bir internet sitesinden Pikhu’nun Site’sine link verilemez, yönlendirme yapılamaz.

Pikhu’nun tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı ilgili anlaşmalar gereği Pikhu’da olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Kullanıcı veya üye, Siteyi kullanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, hali hazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile ileride yürürlüğe girecek olan mevzuata ve Pikhu’nun Site’ye ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere uymayı kabul ve taahhüt eder. Bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcı ile Üye'ye aittir.

Pikhu eleştiri ve yorumlara açıktır. Sitemize iletilen tüm eleştiri ve yorumlar Pikhu’nun mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

Site’de sunulan hizmete dair;

Üyelik

PİKHU, bireysel üyelerine internet üzerinde profil oluşturma, kaydetme ve iş başvurusu yapma olanağı tanımaktadır. Hazırlanan profiller üyenin kendi seçimine göre aktif ya da pasif konumda uygulamada saklanmaktadır. Üye, profil kısmında vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru, geçerli ve güncel olduğunu, bunların gerçeğe aykırı, eksik veya aldatıcı/yanıltıcı olması nedeniyle PİKHU’nun ve/veya 3.şahısların herhangi bir zarara uğraması halinde tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceklerini kabul ve taahhüt eder.

Aktif konumda olan üyelerin profilleri, işveren şirketlerin Site üzerinde yaptıkları ilan için aday aramalarında (ve Hızlı Bul kapsamında) görüntülenebilmektedir. Aktif profiller uygulama içerisinde zorunlu kısımlar doğrultusunda doldurularak yayına alınmakta ve bu bilgilerin hepsi gözükmektedir, fakat kurumsal firmalar bu bilgilerin tamamını anca bireysel üyeler verilen ilanlara başvurması halinde görebilecektir.

Bu kapsamda PİKHU’nun kişisel bilgilerin temin edilmesi, bunların PİKHU tarafından belirlenecek/uygun bulunacak şekilde kullanımına muvafakat edildiği anlamına gelecektir. Profil üzerinde kişisel bilgilerin bir kısmı gizlenerek aktif hale getirilmiştir işveren firmaların profil sahibi adaya ulaşabilmeleri sadece PİKHU aracılığı ile mümkündür buda verilen ilana bireysel üye başvurduğu takdirde aktif hale gelmektedir. Pasif konumda olan üyelerin profilleri, işveren şirketlerce, profil aramalarında, hiçbir şekilde görüntülenememektedir. Sadece Profil sahibi üye kendi isteği doğrultusunda iş arayışına uygun ilanlara başvurduğunda ilgili işveren firmalar tarafından profili görüntülenebilmektedir. Profil aktif ya da pasif olma durumları profil güncelleme sırasında değiştirilebilmektedir. Aktif konumda olan ancak altı ay süresince herhangi bir güncelleme yapılmamış profiller sistem tarafından otomatik olarak pasif hale getirilmektedir. İlgili profil sahibi bu durumda e-posta aracılığı ile haberdar edilerek bilgilendirilir.

Kurumsal şirketler, iş ilanlarına başvuruda bulunan iş arayanlar ile “Başvurularım” bölümünde yer alan “Mesajlar” bölümü aracılığıyla iletişim kurmaktadır. Bu mesajlaşma taraflar arasında anlaşma sağlandıktan sonra başlamaktadır. Bireysel üyelerde “Başvurularım” kısmında başvurduğu ilanları görebilmektedir. Ayrıca, PİKHU, Kurumsal firmaların bireysel üye personellere sistem içinden ilettiği mesajlar için e-posta aracılığıyla bilgilendirme yapmaktadır. Kurumsal şirketlerin, başvuruda bulunan adaylara, bilgi vermesi, yalnızca kendi inisiyatiflerindedir. Bireysel üyeler kurdukları iş ilişkilerini PİKHU’yu devre dışı bırakarak devam ettiremezler.

Kurumsal Üyelik

Üyelik talep eden kurumsal şirketler, PİKHU ya sistem üzerinden ulaşabilecekleri, Kurumsal Kayıt Formu ile iletişim ve kurumsal bilgilerini paylaşırlar. Bu bilgiler iletişim ve site üzerinden alınan hizmet bedelinin faturalanmasında kullanılmaktadır.

Kurumsal üyeler, • Site üzerinde sınırsız sayıda iş ilanı yayınlayabilme, • Kayıtlı özgeçmişler arasında arama yapabilme, • Şirkete özel özgeçmiş havuzu oluşturma, • Bireysel üyelere şirket ile ilgili bilgi verme imkânlarına sahiptirler. İşveren şirketlerin, site üzerinde kendileri hakkında sunduğu bilgiden Pikhu sorumlu tutulamaz.

İlan Ver

Site üzerinde ilan verebilmek ve sistemi kullanabilmek için, Site üyesi olmak gerekmektedir. Kurumsal üyelikler ilan verme hakkına sahiptir. Bireysel üyelikler ilana başvurma yetkisine sahiptir.

Kurumsal Üyelerin hazırladıkları iş ilanları PİKHU yetkilileri tarafından onay sürecine tabidir. İş ilanlarında haksız rekabet yaratacak unsurlar, kurumları karalayacak ifadeler yer alamaz. İçerik açısından uygun görülmeyen ilanlar, kesinlikle yayınlanmayacaktır. İlanda şirketin vermiş olduğu yanlış ve yanıltıcı bilgilerden PİKHU sorumlu tutulamaz. Kurumsal üyeler taleplerine denk gelecek başvurular arasından kendi insiyatifi ile personel seçimlerini yapmakta ve başvurulardaki hatalı veya yanlış bilgilerden bireysel üye sorumludur. PİKHU burada sorumlu tutulamaz.

Kurumsal ve Bireysel Üyelerin PİKHU ile ilgili tarafımıza ulaştırdıkları her türlü istek, öneri, yorum ve soruları içeren bilgiler site performansını ölçmek açısından saklanmaktadır. Bu bilgiler kişilerin kendilerine yanıt vermek ve site etkinliğini artırmaya yönelik araştırmalarda kullanılmak dışında başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

Bireysel üyeler, PİKHU üzerinde beğendikleri iş ilanlarını Arkadaşıma Gönder fonksiyonu sayesinde e-posta aracılığıyla ve sistem üzerinden başka kişilerle paylaşabilmektedir. Bu işlem sırasında, üyenin belirttiği e-posta adresi, PİKHU tarafından, site ile ilgili haber, duyuru, aktiviteleri paylaşmak dışında başka amaç için kullanılmayacaktır.

PİKHU üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve/veya yönlendirmeler sağlamaktadır. PİKHU ve onun ana ya da tali şirketleri ne de bunlarla ilişkili şirketler tarafından, üçüncü şahıs sitelerindeki bilgi, ürün ve hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte, denetlenmemekte, onaylamamakta, garanti edilmemekte, bunların kullanılması teşvik veya tavsiye edilmemektedir. PİKHU, Site’de kullandığı ve işbirliği içerisinde olduğu üçüncü şahıs sitelerine ulaşılacağı, sitelerden herhangi bir şekilde virüs tehdidi ile karşılaşılmayacağı, sitedeki bilgiler, ürünler ve hizmetlerden veya içerdikleri diğer bağlantılardan her ne nam altında olursa olsun PİKHU’nun sorumluluğunu doğurabilecek herhangi bir taahhüt vermemektedir. Bu sitelerin kullanımıyla veya içerikleri nedeni ile doğabilecek gerek maddi gerekse manevi zararlar Kullanıcı veya Üye’nin kendi sorumluluğundadır.

Site’yi kullanmanız esnasında PİKHU veya bu diğer internet siteleri bilgisayarınıza kendi çerezlerini yükleyebilir ve bilgi toplayabilirler. Diğer internet siteleri kendi gizlilik ve kullanım sözleşmelerine sahiptir ve kullanıcılar tarafından paylaşılan bilgileri farklı amaçlar için kullanabilirler. PİKHU’nun tavsiyesi diğer internet sitelerini kullanmadan önce kullanıcıların sözleşmelerini okumalarıdır. Otomatik olarak derlenen teşhis edebilirlik niteliğine sahip olmayan bu bilgiler, cookies adı verilen çeşitli teknolojiler ile derlenmektedir. Cookies, web sitesinden bilgisayarların sabit diskine aktarılan küçük çaplı metin dosyalarıdır. Bu bilgileri sitemizi, ilgilendiğiniz ve ihtiyaç duyduğunuz ürünlerimizi değiştirebilmek için toplamaktayız. Tercihen “cookies” reddetmek veya "cookie" gönderildiğinde ikaz edilmek açısından kullanıcılar kendi web gezginlerini ayarlayabilirler. Girilen sitede "cookie"leri reddetmek, sitenin bazı alanlarını gezmeyi veya site ziyaret edildiğinde kişiselleştirilmiş bilgilerin alınmasını engelleyebilir. Site’yi ziyaret ettiğiniz her zaman, sunucumuz tarayıcınız tarafından her sayfa görüntülemenizde yollanan bilgileri kaydeder (“Log bilgisi”). Bu log bilgisi IP adresiniz, tarayıcı türünüz, ziyarette bulunduğunuz domain, gezdiğiniz internet siteleri ve arama kriterleriniz gibi bilgileri saklar. Çoğu kullanıcının IP adresi her çevirim içi oluşunda değişir. Biz log bilgilerini sitemizin teknik analizini yapabilmekte ve verdiğimiz hizmetin başarısını sağlayabilmekte kullanmaktayız. Biz edindiğimiz ip adresini, kullanıcı sözleşmesi veya gizlilik politikamızı ihlal edilmediğiniz sürece, herhangi bir kişisel bilgi ile eşleştirmemekteyiz.

PİKHU, site’nin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini, bilgi iletiminde gecikme/başarısızlık/hata/kasıtsız ihmal veya kayıpların olması, sorunlu yanların giderileceğini garanti etmemektedir. PİKHU, üyenin, siteden yüklediği dosyalarda virüs ya da kirletici, yok edici veya bozucu özellikler bulunmadığını ve bulaşmayacağını da garanti etmemektedir. PİKHU, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dâhil olmak üzere, Site’nin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.

PİKHU, sitede yer alan her tür kurum ve üye bilgisi, haber, makale, sunulan eğitim programı ve diğer materyaller ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. İçeriğinden sorumlu tutulamaz. Özellikle profillerini sitede bulunduran üyeler Site’ye kaydettikleri her türlü bilgiden sorumludurlar.

PİKHU’nun üyelerine karşı iş ve/veya eleman bulmak ve benzeri yükümlüğü yoktur. Kurumsal ve bireysel üyeler arasındaki her türlü iletişim ve aktiviteden üyelerin kendileri sorumludur.

Site üzerinde önceden herhangi bir haber vermeye gerek duyulmadan, istediği değişiklikleri yapma hakkı PİKHU’nundur.

Site’de yer alan herhangi bir yazılım sebebi ile ziyaretçi ve üyelerin kullandığı yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelmesinden dolayı PİKHU’ya bu konuda bir sorumluluk yüklenemez.

PİKHU, dilediği üyeye veya üyelerine sağladığı hizmeti geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tümüyle sona erdirme hakkına sahiptir. PİKHU’nun her zaman, tek taraflı olarak Site’yi sürekli veya geçici olarak durdurma hakkı vardır. İşbu kullanım koşullarının herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, kullanım koşullarının geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Kullanıcı/Üye Site’yi kullanmakla, Site hakkında veya Site ile ilgili bir ihtilâfın çıkması halinde, bu ihtilâfın kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacağını ve bu kanunlara göre çözümleneceğini kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, İstanbul Mahkemelerinin görev ve yer olarak yetkili olacağını da kabul etmiş olurlar.

Üye, işbu Kullanım Koşullarında yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını kabul ve taahhüt eder.

PİKHU’yu seçerek gösterdiğiniz ilgi ve güven için teşekkür ederiz.

Copyright 2016, Profesyonel İnsan Kaynakları Hizmeti Uygulaması LTD. ŞTİ. tüm hakları saklıdır.